Jestliže chcete zkusit něco nového, tak je právě toto příležitost pro vás. Kromě klasických druhů binárních opcí totiž můžete obchodovat i takzvané „binární páry“. Při tomto typu obchodování je rozhodující relativní výkonnost dvou různých podkladových aktiv. Nejedná se o úplně jednoduchou záležitost, obchodování párů je vhodné spíše pro zkušenější obchodníky, kteří ví co a jak. Pokud teprve začínáte, je vhodné si obchodování „natrénovat“ na jednoduchých binárních opcích, které jsou opravdu nenáročné na pochopení, jsou velmi srozumitelné.

Jak obchodování párů funguje?

V tomto odstavci si stručně vysvětlíme, jak obchodání párů funguje. Takže – začíná se tím, že vám budou brokerem nabídnuty odlišné páry podkladových aktiv, popřípadě dvě komodity nebo akcie. Oblíbené je obchodování s měnovými páry. Vaším úkolem bude správně předpovědět, kterému z podkladových aktiv se bude lépe dařit (jeho cena bude celkově vyšší) v daném časovém úseku.

Příkladem …
Dejme tomu, že Vám budou nabídnuty různé páry akcií a vy si zvolíte pár firmaX vs. firmaY. Budete tedy spekulovat o akciích těchto firem. Cílem je rozhodnout, kterým akciím se bude ve vzájemném srovnání lépe dařit – to znamená, které akcie více posílí, popřípadě méně ztratí. Srovnává se tedy relativní výkonnost uvedená v procentech.

Důležitou roli hraje doba expirace daného páru. Posouzení relativní výkonnosti se odehrává v době splatnosti, která může být v řádech hodin, dnů nebo třeba až na konci měsíce.

Výše uvedeným způsobem můžete obchodovat páry akcií, komodit, burzovních indexů nebo například páry komodit.

Jak se dá obchodovat?

Binární páry můžete obchodovat buď s pevnou nebo s proměnlivou návratností.

Pevná návratnost
Pevná návratnost je předem daná a pohybuje se okolo 80%, záleží na daném brokerovi – seznam zde.

Proměnlivá návratnost
Proměnlivá procentuelní návratnost se mění v závislosti na pohybech cen podkladových aktiv. Tento způsob obchodování doporučujeme pouze zkušeným obchodníkům.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *